kedd, október 05, 2010

Jelentkezz az Erasmus Kollégiumba!

Az Erasmus Kollégium felvételt hirdet tanulmányaik mellett tudományos munkát végző, akadémiai pályára készülő, kiemelkedően tehetséges egyetemi és főiskolai hallgatók számára.

Pályázhat bármely magyar felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatója.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok leadásának határideje:
2010. október 25.

Ha olyan kérdésed van, amit ez a tájékoztató nem tisztáz, lépj kapcsolatba a kollégium vezetőségével az alábbi címen:
info.erasmus@gmail.com


A Kollégium célja, működése:
A magyar felsőoktatásbeli képzés tömegessé válása a legtehetségesebb diákokra fordítható szellemi erőforrások csökkenéséhez vezetett. Ezt a helyzetet kívánja orvosolni a neves közgazdászok, jogászok és bölcsészek által létrehozott speciális tehetséggondozó intézmény, az Erasmus Kollégium. A Kollégium olyan diákok támogatását tekinti feladatának, akik egyetemi, főiskolai tanulmányaik mellett színvonalas tudományos munkát is végeznek. A Kollégium célja, hogy diákjai olyan közösséget alkossanak, amelyben gyakorolhatják a szakmai kooperációt, hiszen a különbözı szakmai hátterű, ám egymást „metsző” érdeklődésű fiatal kutató szakmai kommunikációja az érintettek saját területükön való elmélyülését is nagymértékben elősegíti.


A Kollégium a felvett diákok számára a következő lehetőségeket biztosítja:
- témavezetővel végzett szakmai munka, a saját kutatási terv kidolgozása (tanulmány)
- egy kutatócsoport szemináriumain való részvétel (a kutatócsoport megbeszélése szerinti időközönként)
- szakmai hétvégéken való részvétel
- minden második péntek délután műhelyszemináriumon való részvétel, évente legalább egy alkalommal előadás tartása
- a tanévzáró konferencián való részvétel, előadás tartása
- nyelvtanulás

A Kollégium elvárja, hogy diákjai a fenti lehetőségeket igénybe vegyék; erről a félév elején minden diákkal szerződést köt. A Kollégium a szerződés alapján diákjainak tanulmányi ösztöndíjat (vagy egyéb anyagi támogatást) biztosíthat.

A Kollégium diákjai tutori segítséget kaphatnak pályázatuk megvalósításához, és amennyiben szükséges, további konzulensi segítséget kapnak a Kollégium más tutoraitól, illetve vezető tanáraitól. (A tutor személyére a diák javaslatot tehet.)

A Kollégium hallgatói megfelelő számú diák összefogása esetén közös érdeklődési területük alapján kutatószemináriumi csoportokat alkotnak. A 2010/2011-es tanév csoportjait a jelen pályázat révén a Kollégiumba felvételt nyert diákok, valamint a régebben felvett kollégisták alakítják meg.


A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

1. Egy kétoldalas motivációs levelet, amely tartalmazza a Kollégiumba való jelentkezés célját, a pályázó életpályájára vonatkozó elképzeléseit, a kutatni kívánt téma rövid leírását, a témaválasztás indoklását, a várható eredményt (pl. OTDK dolgozat, publikáció). A motivációs levél térjen ki arra is, hogy a kutatás várható eredménye mely vonatkozásban jelentené a meglévő tudás továbbfejlesztését, kiegészítését. Valamint azt is, hogy megvalósításához milyen módszereket kíván alkalmazni. Ehhez segítséget nyújthat a http://web.ceu.hu/writing/s_of_p.htm weboldal.

2. Egy amerikai típusú önéletrajzot, melynek sablonját jelen felhíváshoz csatoltuk; illetve megtalálható itt.

3. Egy maximum 20 000 leütés terjedelmű önálló írást, amely bemutatja a pályázó érdeklődését, eddig elért eredményeit. A benyújtott írás lehet korábban leadott, nagyobb dolgozat (szakdolgozat, OTDK-dolgozat stb.) részlete, önálló tanulmány, publikáció, szemináriumi dolgozat.
Kérjük a pályázókat, hogy e-mail címüket mindenképpen adják meg (ha esetleg még nincs, mindenképpen létesítsenek egyet), mivel a kapcsolattartáshoz ez nélkülözhetetlen.


A pályázatok értékelése

A pályázatok értékelése anonim. A pályázatokat az Erasmus Kollégium kódszámmal tartja nyilván, amelyet a pályázat beérkezését nyugtázó e-mailben küldünk meg a pályázóknak. Kérjük, a továbbiakban mindig erre a számra hivatkozzanak! Az értékelés anonimitásának biztosítása érdekében kérjük a pályázókat, hogy nevüket kizárólag önéletrajzukon tüntessék fel, a pályázat más részében ne említsék!
A pályázatokat szakértőkből álló bizottság bírálja el. A bizottság a legjobb pályázatok benyújtóit személyesen is meghallgatja, és közülük választja ki a felvetteket.

Az írásbeli pályázatokat 2010. október 5. és 25. között fogadjuk, az
info.erasmus@gmail.com címen.

A kiválasztás szóbeli fordulójára 2010. november 5-6-án (nagy számú jelentkező mellett esetleg november 4-én is) kerül sor. (Kérjük a pályázókat, hogy e napokra tegyék szabaddá magukat!) Az eredményről a Felvételi Bizottság legkésőbb 2009. november 13-ig e-mailben tájékoztatja a jelentkezőket.

kedd, június 15, 2010

VHM- és Újonc-konferencia

VHM- és ÚJONC-KONFERENCIA

2010.06.24. (csütörtök) 9:00-18:30
ELTE BTK, Kovács Máté terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. fsz. 34.)

A VALLÁS, HAGYOMÁNY, MODERNITÁS KUTATÓCSOPORT V. KONFERNCIÁJA

I. Szekció: Istentelenül


Elnököl: Buzási Gábor
9:00-9:10: Megnyitó - Margócsy István
9:10:-9:40: Veres Máté: „Kata men ta patria ethé kai tous nomous legón einai theous“
Sextus Empiricus és a teológia – vitaindító: Lautner Péter
9:40-10:10: Kelenhegyi Andor: Üzenet vagy szerelem van a palackban? Avagy kiirthatjuk-e a románcot az exegézisből? – vitaindító: Kopeczky Rita
10:10-10:20: Kávészünet

II. Szekció: Isten háta mögött

Elnököl: Geréby György
10:20-10:50: Ribáry Márton: Törpék óriások vállán - A hanyatlás és fejlődés tana a zsidó hagyományban – vitaindító: Buzási Gábor
10:50-11:20: Kraft András: Szemelvények az Iszlámra vonatkozó első keresztény reakciókból – vitaindító: Kelenhegyi Andor
11:20-11:30: Kávészünet

III. Szekció: Istennel járva…

Elnököl: Sárközy Miklós
11:30-12:00: Gátas József: „Állati bűnök, bűnös állatok” - Avagy miért ne fogyasszunk hiénát? – vitaindító: Rónay Péter
12:00-12:30: Parlagi Gáspár: „Szerecsenország hamar kinyújtja kezét az Istenhez…” A későantik-korai keresztény Núbia világa – vitaindító: Geréby György
12:30-14:00: Ebédszünet

AZ ERASMUS-KOLLÉGIUM ÚJONCAINAK KONFERENCIÁJA

I. Szekció
Elnököl: Felföldi Szabolcs
14:00-14:30: Rókus Levente: A Folyamköz nomádjai: dimorf társadalmi struktúrák a Kr. e. első évezredi Mezopotámiában. – vitaindító: Vér Ádám
14:30-15:00: Göncöl Csaba: Egy birodalom négy része. A Türk Kaganátus felosztásának új megközelítése. – vitaindító: Kovács Szilvia
Kávészünet: 15:00-15:10

II. Szekció
Elnököl: Vér Ádám
15:10-15:40: Kovács Bálint: A hadügyi forradalom és a lengyelországi háború a 17. század közepén – vitaindító: Vatai Gábor
15:40-16:10: Brandl Gergely: Adalékok a nagy szegedi boszorkányüldözéshez, a kancelláriai kivizsgálás 1728-29 – vitaindító: Bató Szilvia
16:10-16:40: Tóth Csaba Tibor: Vadász Ede és a Magyar Zsidó Szemle Folklore—rovata
16:40-16:50: Kávészünet

III. Szekció
Elnököl: Margócsy István
16:50-17:20: Hermann Petra: Az érzelmi ingerek feldolgozásának neuropszichológiai korrelátumai. Az amygdala-koncepció újragondolása: fMRI-kutatás – vitaindító: Deák Anita
17:20-17:50: Esperger Zsófia: Hányféleképp mesélhetném el hogy loptam? A narratív perspektíva hatása az elkövető megítélésére – vitaindító: Deák Anita
17:50-18:20: Zámbó Kristóf: Ugrás a mélybe – Az életvilág felszíni és mélységi dimenziói – vitaindító: Ullmann Tamás.

Ízlés, intenció, interpretáció

"Ízlés, Intenció, Interpretáció"
Az Erasmus Kollégium Analitikus Művészetfilozófia kutatócsoportjának workshopja


ELTE BTK Filozófia Intézet (Múzeum krt. 4., "I" épület, 208)
2010. június 18.

9:00 - 9:05 Megnyitó

1. Ízlés

Van-e különbség ízlés és preferencia között? * Milyen mértékű és
jellegű hatással bír az ízlés az interpretációra? * Normatív vagy
deskriptív fogalom-e az ízlés? * Mit jelent, miből áll az ízlés
alakítása, fejlesztése?

9:05 - 9:10 Vitaindító kérdések ismertetése

9:10 - 9:25 Somlyó Bálint

9:25 - 9:40 Wessely Anna

9:40 - 9:55 Illés Anikó

9:55 - 10:40 Vita

moderátor: Mráz Attila

10:40 - 11:10 Kávészünet

2. Intenció

Lehet-e úgy műalkotást létre hozni, hogy ez az alkotónak nem állt
szándékában? * Milyen műalkotás-fogalommal kell az alkotónak
rendelkeznie? * Mennyiben határozza meg a szerzői intenció a "kép"
vagy a "szöveg" értelmezését?

11:10 - 11:15 Vitaindító kérdések ismertetése

11:15 - 11:30 Gács Anna

11:30 - 11:45 Mélyi József

11:45 - 12:00 Ragó Anett

12:00 - 12:45 Vita

moderátor: Réz Anna

12:45 - 14:15 Ebédszünet

3. Interpretáció

Összeegyeztethetőek-e az eltérő interpretációk? Van-e egy helyes? *
Milyen kódok, kulturális ismeretek befolyásolják az egyedi
interpretációt? * Milyen elvek mentén zajlik az interpretáció a
különböző szinteken?

14:15 - 14:20 Vitaindító kérdések ismertetése

14:20 - 14:35 Kálmán C. György

14:35 - 14:50 Margócsy István

14:50 - 15:05 Tófalvy Tamás

15:05 - 15:50 Vita

moderátor: Bárány Tibor

16:00 - 16:10 Összegzés: Bátori Zsolt

16:10 - Fakultatív belvárosi program

hétfő, június 07, 2010

A zenén innen és túl III.

A zenén innen és túl III. - Zenetudományi konferencia
az Erasmus Kollégium támogatásával

2010. június 10.

ELTE BTK
Múzeum körút 4-6.
„I” épület, II. emelet, 208. terem


Program

10.15 - 10.30
Köszöntő

10.30 – 10.50
Szabó Ferenc János: Rip van Winkle, avagy mit hallhatott Rezeda Kázmér és Damasztiné a Várkert kioszkban? - Krúdy Gyula egyik kedvelt idézetének forrásáról
10.50 - 11.10
Dalos Anna: In memoriam Zoltán Kodály
11.10 - 11.30
Pászthory Blanka: Requiem Igor Stravinsky békés nyugodalmáért – Szőllősy András búcsúja
11.30 - 11.50
Loch Gergely: Az emberi hang Rózmann Ákos zenéjében

12.10 – 12.30
Fazekas Gergely: Belső idő, külső idő és „da capo” forma - Szerkezet és jelentés J.S. Bach concertóiban

Szünet

14.30 - 14.50
Pintér Tibor: Megadni a hangot - A tragikus deklamáció a francia klasszicista színpadon: Racine és Lully
14.50 - 15.10
Mikusi Balázs: Korál és népnevelés Németországban a 18–19. század fordulóján

15.30 - 15.50
Riskó Kata: Zampognarók és pifferarók Liszt római misztériumában
15.50 –16.10
Ignácz Ádám: Zenei költészet vagy zenei próza? - Szkrjabin utolsó zongorapoémája
16.10 - 16.30
Csobó Péter György: A nyelvszerűség kérdése Adorno zenefilozófiájában


Az egyes szekciókat 10-15 perces viták követik.

vasárnap, április 11, 2010

Erasmus Estek - dr. Dezső Tamás

Az Erasmus Kollégium szervezésében: ERASMUS ESTEK

Dr. Dezső Tamás
habilitált egyetemi docens, az ELTE BTK dékánja

Kutatóegyetemek Magyarországon és a világban
(nyilvános előadás)

Időpont:
2010. április 16. (péntek), 17:30

Helyszín:
Múzeum krt. 4., ELTE BTK A. épület, földszint, 047. terem


Érdeklődésére számítva szeretettel várjuk!

kedd, február 23, 2010

Machiavellizmus, semmisségtudat

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk az Erasmus Kollégium szemináriumi előadására, melyet 2010. február 26-án , pénteken 17 órai kezdettel tartunk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának I. épületében
(Budapest, VI. ker., Múzeum krt. 4., I. épület, 2. emelet, 208-as terem).


Esperger Zsófia

Törekvések mások belső világának feltérképezésére:
Spontán mentalizáció és machiavellizmus


és

Zámbó Kristóf
A semmisségtudat és a mű kompozicionalitása

Érdeklődésére számítva szeretettel várjuk!

--
Absztraktok
---

Esperger Zsófia

Törekvések mások belső világának feltérképezésére:
Spontán mentalizáció és machiavellizmus


Elmeolvasó képességünk, mellyel következtetéseket tehetünk mások mentális állapotára, és ezáltal elővételezhetjük mások viselkedését, nélkülözhetetlen szerepet tölt be mindennapjaink társas interakcióinak hatékony lebonyolításában. A felnőttkori elmeteória egyéni különbségeinek kutatásában eddig az elmeolvasás mint egyfajta kognitív képesség kapott szinte kizárólagos szerepet. Vizsgálatunkban ezt a felfogást kiegészítve egy motivációs szempontú megközelítésére helyeztük a hangsúlyt, és kialakítottuk a spontán mentalizáció fogalmát. Ez azt jelenti, hogy társas kapcsolatainkban motiváltak vagyunk arra, hogy hipotéziseket alkossunk a másik személy mentális állapotára vonatkozóan. Az elmeteória és machiavellizmus összefüggésére tett korábbi sikertelen kutatásokra reagálva feltételeztük, hogy nem annyira az elmeolvasás mint képesség, hanem a spontán mentalizáció mint egyfajta késztetés mutat összefüggést a machiavellizmussal. A spontán mentalizáció mérésére egy képi ingeranyagot hoztunk létre, és a kísérleti személyeket arra kértük, hogy írják le benyomásaikat a képen látottakról, majd a válaszokat tartalomelemző módszerrel kódoltuk. A machiavellizmus egyéni különbségeit a Mach-IV teszt segítségével mértük. Eredményeink azt mutatják, hogy lényeges egyéni különbségek találhatók a spontán mentalizáció terén, és ezek a különbségek pozitív korrelációt mutatnak a Machiavellizmus pontszámaival. Ezt úgy értelmeztük, hogy aki a többieknél nagyobb késztetést illetve motivációt mutat arra, hogy belehelyezkedjen mások gondolataiba és feltevéseket hozzon létre a másik elméjére vonatkozóan, az sikeresebb lehet a másik személy félrevezetésében és kihasználásában.


Zámbó Kristóf
A semmisségtudat és a mű kompozicionalitása

A műalkotásról való beszéd, amennyiben nem a társasági élet kellékévé vált puszta fecsegés, mindenekelőtt megköveteli, hogy feltegyük a kérdést: Hogyan adódik számunkra a mű? A műalkotásra való rákérdezés tehát magára a mű észlelésére és tapasztalatára irányuló kérdezés. Előadásomban ennek megfelelően Edmund Husserl egy a képtudatról szóló (feltehetően 1912-ben keletkezett) fragmentumát vizsgálom. A fiktumként felfogott kép és az ehhez kapcsolódó rejtett semmisségtudat koncepciójának bemutatásával szeretném megvilágítani műalkotásra vonatkozó tapasztalat módját; valamint Husserl elméletére támaszkodva kívánok rámutatni a műalkotás térképző létmódjára.

kedd, november 17, 2009

EthnOriens - Az Ethnosz-Orientalizmus kutatócsoport szegedi bemutatkozó konferenciája

EthnOriens

2009. november 20., péntek

10.00 A kutatócsoport vezető tanárai: SZABADOS GYÖRGY és FELFÖLDI SZABOLCS megnyitják a konferenciát.

I. SZEKCIÓ

Levezető elnök: SZABADOS GYÖRGY

10.10–10.30 KOVÁCS TAMÁS: Ethnikai ellentétek Itáliában az 5. század fordulóján.
10.30¬–10.40: Vita

10.40–11.00 KISS P. ATTILA: Melyik herul királynak címezte leveleit Theoderich? (Cassiodorus, Variae, III.3; IV.2). A nyugati herulok: valóság, avagy irodalmi fikció.
11.00¬–11.10: Vita

11.10–11.30 NAGY HELGA: A skandináv etnogenezis nem-belső keletkezésű írott forrásai. Ibn Fadlán: Beszámoló a volgai bolgárok földjén tett utazásról.
11.30¬–11.40: Vita

11.40–12.00 GÖNCÖL CSABA: Törzsből birodalom – ethnosz, gazdaság, társadalom.
12.00¬–12.10: Vita

Ebédszünet


II. SZEKCIÓ
Levezető elnök: FELFÖLDI SZABOLCS

13.10–13.30 VÉR ÁDÁM: A méd ethnogenezis kérdése az asszír adminisztráció levelezésének tükrében.
13.30¬–13.40: Vita

13.40–14.00 MÁRTON GÁBOR: Hocsin szerződések Kína és a Hiungnu Birodalom között.
14.00¬–14.10: Vita

14.10–14.30 GYOLCSOS MÁRIA: Orientalizmus a magyar romantikában: az Aurora zsebkönyv szövegei és rézmetszetei.
14.30¬–14.40: Vita

14.40–15.00 VÉR MÁRTON: Küzdelmeim Orientalizmusa? Vámbéry önéletírása és az orientalizmus.
15.00¬–15.10: Vita

Kávészünet

III. SZEKCIÓ
Levezető elnök: BAGI ZOLTÁN

15.30–15.50 VATAI GÁBOR:Egy hadvezér a Horda élén (Nogáj emír politikai pályája).
15.5¬0¬–16.00: Vita

16.00–16.20 TÓTH HAJNALKA: „Rossz szomszédság – török átok?” Kapcsolattartás a török-magyar határvidéken a 17. században.
16.2¬0¬–16.30: Vita

16.30–16.50 BRANDL GERGELY: A Csongrád megyei boszorkányperek jogi kútfői és szerepe a boszorkányság történeti kutatásában.
16.5¬0¬–17.00: Vita

17.00: Zárszó (SZABADOS GYÖRGY¬–FELFÖLDI SZABOLCS)

szerda, október 07, 2009

Felvételi pályázat

Szeretnél…

• Saját kutatást végezni?
• Kutatócsoport tagja lenni?
• Tudományos konferenciákon előadni?
• Műhelyszemináriumokon, szakmai workshopokon részt venni?
• Nyelveket tanulni?
• Egy összetartó szakmai-baráti közösséghez tartozni?

Jelentkezz az Erasmus Kollégiumba!

Az Erasmus Kollégium pályázatot hirdet tanulmányaik mellett tudományos munkát végző, akadémiai pályára készülő, kiemelkedően tehetséges egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Pályázhat valamennyi magyarországi felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatója. Elsősorban bachelor-képzésben résztvevő hallgatók jelentkezését várjuk, de jelentkezhetnek masters és doktori képzésben részt vevő hallgatók is.

---

A Kollégium célja, működése:

A magyar felsőoktatásbeli képzés tömegessé válása a legtehetségesebb diákokra fordítható szellemi erőforrások csökkenéséhez vezetett. Ezt a helyzetet kívánja orvosolni a neves közgazdászok, jogászok és bölcsészek által létrehozott speciális tehetséggondozó intézmény, az Erasmus Kollégium. A Kollégium olyan diákok támogatását tekinti feladatának, akik egyetemi, főiskolai tanulmányaik mellett színvonalas tudományos munkát is végeznek. A Kollégium célja, hogy diákjai olyan közösséget alkossanak, amelyben gyakorolhatják a szakmai kooperációt, hiszen a különböző szakmai hátterű, ám egymást „metsző” érdeklődésű fiatal kutató szakmai kommunikációja az érintettek saját területükön való elmélyülését is nagymértékben elősegíti.

A Kollégium a felvett diákok számára a következő lehetőségeket biztosítja:

• témavezetővel végzett szakmai munka, a saját kutatási terv kidolgozása (tanulmány)
• egy kutatócsoport szemináriumain való részvétel (a kutatócsoport megbeszélése szerinti időközönként)
• szakmai hétvégéken való részvétel
• minden második péntek délután műhelyszemináriumon való részvétel, évente legalább egy alkalommal előadás tartása
• a tanévzáró konferencián való részvétel, előadás tartása
• nyelvtanulás

A Kollégium elvárja, hogy diákjai a fenti lehetőségeket igénybe vegyék; erről a félév elején minden diákkal szerződést köt. A Kollégium a szerződés alapján diákjainak tanulmányi ösztöndíjat (vagy egyéb anyagi támogatást) biztosíthat.

A Kollégium diákjai tutori segítséget kaphatnak pályázatuk megvalósításához, és amennyiben szükséges, további konzulensi segítséget kapnak a Kollégium más tutoraitól, illetve vezető tanáraitól. (A tutor személyére a diák javaslatot tehet.)

A Kollégium hallgatói megfelelő számú diák összefogása esetén közös érdeklődési területeik alapján kutatószemináriumi csoportokat alkotnak. A 2009/2010-es tanév csoportjait a jelen pályázaton a Kollégiumba felvételt nyert diákok, valamint a régebben felvett kollégisták alakítják meg.

A benyújtandó pályázat tartalma:

1. Egy kétoldalas motivációs levél, amely tartalmazza a Kollégiumba való jelentkezés célját, a pályázó életpályájára vonatkozó elképzeléseit, a kutatni kívánt téma rövid leírását, a témaválasztás indoklását, a várható eredményt (pl. OTDK dolgozat, publikáció). A motivációs levél térjen ki arra is, hogy a kutatás várható eredménye mely vonatkozásban jelentené a meglévő tudás továbbfejlesztését, kiegészítését, megvalósításához milyen módszereket kíván alkalmazni. Amennyiben a pályázónak nehézségei támadnának ennek elkészítésével, javasoljuk, hogy tanulmányozza a http://web.ceu.hu/writing/s_of_p.htm weboldalt.

2. Egy amerikai típusú önéletrajz, melynek sablonját a jelentkező kérésére e-mailben továbbítjuk.

3. Csatolható továbbá a pályázó egy olyan korábbi rövid írása is, amely a pályázó véleménye szerint a Felvételi Bizottság érdeklődésére számot tarthat.

A pályázatok értékelése anonim. A pályázatokat az Erasmus Kollégium kódszámmal tartja nyilván, melyet a pályázat beérkezését nyugtázó e-mailben küldünk meg a pályázóknak. Kérjük, a továbbiakban mindig erre a számra hivatkozzanak! Az értékelés anonimitásának biztosítása érdekében kérjük a pályázókat, hogy nevüket kizárólag önéletrajzukon tüntessék fel, a pályázat más részében ne említsék!

A pályázatokat szakértőkből álló bizottság bírálja el. A bizottság a legjobb pályázatok benyújtóit személyesen is meghallgatja, és közülük választja ki a felvetteket.


Az írásbeli pályázatokat 2009. október 5. és 24. között fogadjuk, az info.erasmus@gmail.com címen.

A kiválasztás szóbeli fordulójára 2009. november 13-án és 14-én kerül sor.(Kérjük a pályázókat, hogy e napokra tegyék szabaddá magukat!)

Az eredményről a Felvételi Bizottság legkésőbb 2009. november 19.-én e-mailben tájékoztatja a jelentkezőket.


---

Felvételi pályázatunkról további felvilágosítást kérhetsz az info.erasmus@gmail.com címen.

---

vasárnap, május 31, 2009

VHM - EthnOrienS

Az Erasmus Kollégium Vallás, Hagyomány, Modernitás valamint Ethnosz - Orientalizmus kutatócsoportjai szeretettel várják Önt

VHM - EthnOrienS

című nyilvános konferenciájukra.

Időpont: 2009. június 25. péntek, 9:00–18:00

Helyszín: ELTE BTK I. épület, II. emelet, Bence György-terem (Bp., VIII., Puskin u. 3.)


Program


9.00 ERDÉLYI ÁGNES, az Erasmus Kollégium igazgatójának megnyitója

---
VHM iv.

Az Erasmus Kollégium Vallás – Hagyomány – Modernitás kutatócsoportjának IV. tanévzáró konferenciája
---


I. SZEKCIÓ: A pusztaságban…

Levezető elnök: GERÉBY GYÖRGY


9.00 – 9.30 Gátas József: “Rókánál nagyobb, de kutyánál kisebb” – Egy fura szerzet Hérodotosz állatkertjéből

Vitaindító: Tóth Péter

9.30 – 10.00 Parlagi Gáspár: “Ha meghallják a démonok, füstként enyésznek el” – sivatagi források a Jézus-ima megjelenéséről

Vitaindító: Tóth Péter


Rövid szünetII. SZEKCIÓ: Apokalipszis akkor és most

Levezető elnök: TÓTH PÉTER


10.30 – 11.00 Kelenhegyi Andor: Az emberfiú meg az oroszlánok – Apokalipszis az Ószövetségben és az Újszövetségben

Vitaindító: Kopeczky Rita

11.00 – 11.30 Kraft András: Az origenista “atléta” – a vérkeresztségtől a remeteségig

Vitaindító: Geréby György

11.30 – 12.00 Ribáry Márton: Yom Kippur Rosenzweig - A zsidó liturgia politikai-teológiai olvasata

Vitaindító: Bíró Dániel


Ebédszünet

---
ETHNOrienS

Az Erasmus Kollégium Ethnosz - Orientalizmus kutatócsoportjának
bemutatkozó konferenciája
---


III. SZEKCIÓ: Antiquitates

Levezető elnök: FELFÖLDI SZABOLCS13.00 – 13.30 Földi Zsombor: Naptári rendszer és szökőhónapok az óbabilóni korban

Vitaindító: Kalla Gábor

13.30 – 14.00 Hajdú Attila: Romulus megistenült alakja a korai római hagyományban

Vitaindító: Nagyillés János

14.00 – 14.30 Vér Márton Gergő: Az ótörök rovásírás

Vitaindító: Felföldi Szabolcs


Rövid szünet

IV. SZEKCIÓ: Medievalia

Levezető elnök: GALAMB GYÖRGY15.00 – 15.30 Kiss P. Attila: Gepida továbbélés az 567 utáni írott forrásokban

Vitaindító: Vida Tivadar

15.30 – 16.00 Göncöl Csaba: Lehet-e egy tengeri szörny a Meroving dinasztia ősapja?

Vitaindító: Galamb György

16.00 – 16.30 Nagy Helga: Rúnával rótt etnogenezis

Vitaindító: Szabados György


Rövid szünet


V. SZEKCIÓ: Recentiora

Levezető elnök: SZABADOS GYÖRGY17.00 – 17.30 Vatai Gábor: Élet a végeken. A vitézlő rend életkörülményeinek vizsgálata a XVII. század második felében

Vitaindító: Bagi Zoltán

17.30 – 18.00 Brandl Gergő: A nagy szegedi boszorkányper forrásai

Vitaindító: Bagi Zoltán

Filozófiai töredék és önreflexió

Tisztelettel meghívjuk az Erasmus Kollégium soron következő szemináriumi előadására, melyet 2009. május 15-én , pénteken 17 órai kezdettel tartunk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának I. épületében (Budapest, VI. ker., Múzeum krt. 4., I. épület, 2. emelet, 208-as terem).

Kraft András

Az Ai Khanoum-i filozófiai töredék
Vitaindító: Steiger Kornél

és

Pálos Máté
Az önreflexió szerepe Jean-Luc Godard filmjeibenVitaindító: Vincze Teréz


Érdeklődésére számítva szeretettel várjuk!

---

Absztraktok


Kraft András: Az Ai Khanoum-i filozófiai töredék
Előadásomban az ai-khanoumi filozófiai töredék bemutatására és vizsgálatára törekszek. A meglehetősen ismeretlen töredék sorsának bemutatása után lefordítom, tartalmilag összegezem és filozófiai kontextusába helyezem ezt. Vizsgálódásunkat a platóni Szofista című dialógusnál kezdjük, amely alapján értelmezni fogjuk töredékünk első mondanivalóját, nevezetesen a formák közti részesedés tanítását. Aztán tovább megyünk a fragmentum fő állításához, amely szerint a részesedésnek van oka. Előadásom tétje, hogy keressük ennek a hallatlan kijelentésnek a filozófiai kontextusát; vagyis azt nézzük meg, hogy mi lehet a részesedés oka, illetve kitől származhat ezen állítás.


Pálos Máté: Az önreflexió szerepe Jean-Luc Godard filmjeiben
Az előadás Jean-Luc Godard rendezői munkásságának esztétikai vizsgálatán keresztül kívánja bemutatni a filmes önreflexió különböző típusait, továbbá rámutat, hogy Godard első ránézésre rendkívül széttartó filmkorpusza az önreflexió alkalmazásának szempontjából tekinthető egységesnek. Ehhez az önreflexiót tudatosan alkalmazott formanyelvi eljárásnak értelmezem, és a godard-i ellen-film fogalom alapjának tekintem, hiszen az önreflexió különböző eljárásaival Godard képes átértelmezni a film fontos jellemzőit: a műfajtól indulva, a narratív egység megkérdőjelezésén keresztül a reprezentáció kérdéséhez jut el. Elsősorban filmrészletek interpretációján keresztül szeretnék képet adni az életmű egészén végighúzódó folyamatról és Godard esztétikai formaalkotó gondolkodásmódjáról.